Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?

Ben jij ook op zoek naar de bedoeling van ons onderwijs en nieuwsgierig naar waarom wij de dingen doen zoals we ze doen?

Het motto dat ik vaak gebruik:” Wie een waarom heeft, kan elke hoe vragen…”

Of zoals Operation Education het omschrijft: “’Alleen als we helder hebben wat precies de bedoeling is en met welke bril we willen kijken, kunnen we het huidige systeem doorzien, opnieuw waarderen wat werkt en loslaten wat niet meer past.’

Het Onderwijsvragenboek, helpt je begrijpen waarom we het doen zoals we het nu doen doordat je de historische achtergronden, de voor- en nadelen van ons onderwijssysteem en de mogelijke alternatieven leert kennen. Zodat je samen met je team jullie ‘waarom vragen’ kunt stellen en beantwoorden en doelbewuste keuzes kunt maken over het hoe van je onderwijs.

Groet,

Juliette van Dijk

Juliëtte van Dijk