Is jouw school
klaar voor de
toekomst?

Coaching

Een gedeelde visie vertalen naar het operationele proces

Schoolontwikkeling

Is jouw school toekomst-proof?

Training

Investeren in jezelf, betekent investeren in je leerlingen

Netwerken

Doen waar je goed in bent, samen nog beter!

Praktijkvoorbeelden

We helpen jou het zelf te doen!

IRISZ is ons werkconcept. Het vormt de basis van onze dienstverlening, training & ontwikkeling.

Dit is IRISZ

 

Eveline Havenith, Hans Leistra en Juliette van Dijk komen samen in IRISZ. Een collectief van specialisten op het gebied van onderwijs en procesbegeleiding. Samen met jou gaan we op zoek naar het antwoord op jouw ontwikkelingswens. Een wens die betrekking heeft op school, de kinderen, de leerkrachten of de ouders. Wij helpen jou om het zelf te doen.

IRISZ september 2017

IRISZ. Bemiddelaars van mogelijkheden.

We helpen jou

Bij het samen ontwikkelen van een toekomstgerichte visie

Bij het anders organiseren van leren

Met inspireren om te leren, samen met je organisatie

Om met z'n allen vanuit betrokkenheid en eigenaarschap te leren

Bij de dialoog over wat er toe doet

Laatste nieuws

  • Op weg naar kindgericht onderwijs kiezen veel scholen voor speel-leerpleinen. Dat is een (open) ruimte als uitbreiding van het groepslokaal, met flexibele werkplekken of hoeken. Het plein kan verschillende functies hebben, zoals bijv. zelfstandige verwerking in de ochtend en groepswerk in de middag.

  • Wat nu als er een taal is en als er hulpmiddelen zijn die kunnen helpen om wat meer grip te krijgen op deze complexiteit zodat je het gevoeld krijgt dat je invloed hebt en richting kunt geven aan situaties in je werk en leven. In de training: Training: Systeemdenken taal & tools voor leiders bieden