Is jouw school al voorbereid op het onderwijs voor de toekomst?

Schoolontwikkeling: het onderwijs voor de toekomst

 

Het onderwijssysteem in Nederland is volop in beweging. Het wordt steeds meer gepersonaliseerd en ingericht op het onderwijs van de toekomst. We willen kinderen uitrusten met kennis, vaardigheden en attitude. Voor nu èn voor later. Het is een belangrijke opdracht, die vraagt om anders kijken, denken én doen.

 

Hoe gaat dat bij jou?

Wat is mogelijk in het onderwijs voor de toekomst?

Ontwikkelen van een gedragen, toekomstgerichte visie

Aan de slag met een andere organisatievorm, units en leerlandschappen

Zelfverantwoordelijk leren, stimuleren van executieve functies en samenwerken

Ontwikkeling volgen, van rapport naar portfolio en formatief toetsen

Ontwikkelingsgericht werken met leerlijnen, de methode als bron