Al vele jaren mag ik met Eveline samenwerken. Ooit begon dit in het PABO netwerk Boeiend Onderwijs, waarbij de eerste stapjes richting onderwijsvernieuwing werden gezet. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een intensieve samenwerking, waarbij de schoolontwikkeling op mijn scholen centraal staat.

 

Op beide scholen wordt doelgericht gewerkt aan de schoolontwikkeling, waarbij een lerende organisatie met professionele leergemeenschappen is vormgegeven. Met de individuele teams is vanuit visie onder begeleiding van Eveline een schoolspecifiek kompas opgesteld. Dit vormt de basis voor de schoolontwikkelingen. Binnen de professionele leergemeenschappen participeren verschillende onderwijsprofessionals. Zij worden in hun kracht gezet en gezamenlijk bepalen wij, wat nodig is om de schoolontwikkeling effectief vorm te geven. In de afgelopen jaren hebben we samen met Eveline al veel successen mogen vieren. Op beide scholen zijn mooie stappen gezet en hebben we de onderwijskwaliteit mogen verbeteren. Het beste onderwijs voor onze leerlingen staat daarbij telkens centraal.

 

Ik ben Eveline dankbaar voor de fijne samenwerking. Binnen deze samenwerking staat sparren, kritisch bevragen, doseren en de inzet van humor centraal. Inmiddels heb ik zelf ook de IRISZ-methodiek mogen toepassen tijdens een studiereis naar Lissabon. De werkwijze werd hierdoor nog meer eigen, wat een mooie bijdrage heeft geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Samen hebben we mooie dingen vormgegeven en ik kijk dan ook uit naar onze verdere samenwerking!

 

Jordi Jaeqx
Directeur basisschool de kleine Wereld (Vaals) en basisschool Op de Top (Vijlen)
Schoolbestuur INNOVO

 

Ben je geïnspireerd geraakt door het verhaal van Jordi en geïnteresseerd in een samenwerking met IRISZ? Neem dan contact met ons op!