Visualiseren

 

Beroepscollege Kerkrade Holz in beeld !

 

Toen Rob Riedl, sectordirecteur van het beroepscollege Kerkrade Holz, contact zocht met Irisz-Onderwijsadvies, had hij een duidelijk doel voor ogen; namelijk een visualisatie van de visie van de school. De wens? Een sprekend beeld van het onderwijs op locatie Holz, dat in één oogopslag laat zien waarom we de dingen doen die we doen. Een tekening die herkenbaar is voor iedereen en daardoor richting zal geven aan het onderwijs op de middelbare school.

 

Tijdens een hei-sessie in de nok van het glaspaleis Schunck, bracht Rob Riedl zijn MT bijeen, waaronder de teamleiders Jack Janssen en Ralph Cobben. Een ideale plek, met een wijdse blik over de omgeving om het verhaal van het Beroepscollege Holz te vertellen en de fragmenten van de visualisatie in beeld te brengen. Waartoe leidt het onderwijs op onze locatie Holz? Waardoor onderscheiden wij ons? De tijd vorderde en de skyline werd steeds minder zichtbaar door de grote vellen papier met daarop de verschillende penstreken van het verhaal. Langzamerhand kwam er steeds meer zicht op de bedoeling, de samenhang en het allerbelangrijkste onderdeel: de route van de leerling.

 

Jack Janssen teamleider onderbouw: “De leerling staat bij ons centraal. Hij is letterlijk en figuurlijk “onderweg’ en vult zijn rugzak met ervaringen, kennis en vaardigheden die hij nodig heeft in de huidige en toekomstige samenleving. Ook de typische kenmerken van locatie Holz, zoals de kleinschaligheid, de verbinding met de Euregio en de aandacht voor het individu, zijn voor ons belangrijke ingrediënten voor de toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen.”

Eveline is vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking. Een proces van co-creatie; waarbij de schetsen steeds weer teruggekoppeld werden in het MT. De ingrediënten waren duidelijk, maar het template bleek een uitdaging. Dit was aan verandering onderhevig. Van…”het is een weg”, naar “het is een schip op zee” tot uiteindelijk het idee van collega Rob Hofkamp werd geboren: “Jongens, het moet een rotonde zijn!”.

 

Rob Hofkamp docent, mentor en i-coach: “Het was inderdaad even zoeken. We wilden graag dat het geheel cyclisch en dynamisch zou zijn, precies zoals leerprocessen verlopen. De rotonde zou hier een geschikte template voor kunnen zijn, maar we hadden niet meer dan mijn snelle schets op een bladzijde uit mijn notitieboekje ”. 

Eveline ontving de schets  en ging aan de slag met de uitwerking van dit idee. In samenwerking met grafisch ontwerpster Stefanie Muris van Sync Parkstad werd een roll-up van 2 x 2 meter ontworpen; een eyecatcher die momenteel prominent in de personeelskamer van het beroepscollege Holz te bekijken is.

 

Rob Riedl sectordirecteur: “Deze visualisatie is een levende richtingwijzer, met daarin de ingrediënten die ons onderwijs op het Beroepscollege Holz zo uniek maakt. Het doek nodigt uit om samen te praten over de dingen die wij doen. Het geeft ons ook houvast, iedereen kan met deze tekening vertellen waar we voor staan en waar we voor gaan. Samen; vanuit commitment en eigenaarschap. Een visie-document in een lap tekst heeft niet hetzelfde effect.

 

De eerste groep “bewonderaars” bestond natuurlijk uit een groep leerlingen, die zich herkenden in de route en de verschillende onderdelen op eigen wijze interpreteerden. De docenten zagen de visualisatie een week later tijdens een gezamenlijke studiedag, waarbij ze in dialoog gingen over de inhoud en de betekenis ervan. Wat herken je in deze visualisatie ? Welke aanvullingen of vragen roept deze bij je op ? Wat betekent deze visualisatie voor jou in je rol als docent of mentor ? Hoe kun jij bijdragen aan de route en wat heb je daarvoor nodig ?

 

Tijdens de evaluatie van de studiedag vertelt Jack Janssen, teamleider onderbouw over zijn ervaringen. “Ik ben zeer tevreden over de dag. Ik vond het indrukwekkend om de grote betrokkenheid en inzet van onze collega’s te zien toen zij aan de slag gingen met de visualisatie. Dat was echt fantastisch.”

 

Zijn collega teamleider Ralph Cobben onderschrijft dit: “Ik was getuige van een gesprek in een groepje docenten over het leerproces van leerlingen en het maken van fouten. Aanleiding hiertoe was het onderdeel in de visualisatie, waarin midden op de rotonde een aantal hobbels op de weg getekend zijn. Er is een mobiele telefoon naast geplaatst met daarin de hashtag #durftevragen. Het gesprek in de groep ging over het durven maken van fouten en het durven vragen om hulp, als onderdeel van een leerproces, een gedragsverandering voor zowel leerling als docent. Durven wij docenten ook fouten te maken? Vragen wij om hulp als iets niet lukt ? Dit zijn wel de gesprekken waar het om gaat en waar onze leerlingen straks in de praktijk van profiteren”, aldus Ralph.

 

En hoe nu verder?

 

Rob Riedl: “Dit is pas het begin. Nu de visualisatie klaar is, hebben we een gezamenlijk en tastbaar kompas en kunnen we in de praktijk nog meer gaan realiseren. Er gebeuren al veel goede dingen op onze locatie, maar als de visualisatie straks door iedereen herkend wordt, ben ik ervan overtuigd dat de leerling hier zeker van gaat profiteren. De visualisatie is ook mijn verantwoording, ons schoolplan, hiermee vertel ik ons verhaal ook aan de onderwijsinspectie. We willen bovendien hetzelfde proces doorlopen met de zorgstructuur en niet te vergeten: de ouders van onze leerlingen. Wat kunnen zij bijdragen aan de route van de leerling?”

 

Tot slot; in een zin: wat maakt jullie uniek? Was het antwoord volmondig: Op het Beroepscollege Holz mag je zijn wie je bent! En Irisz onderwijsadvies is trots hier een steentje aan te hebben mogen bijdragen

 

Eveline Havenith, Irisz: het proces om tot de visualisatie van het Beroepscollege Holz te komen, is vergelijkbaar met het kiezen van de juiste afslag op een rotonde. Het maken van een treffende selectie uit alle informatie en bepalen wat wél en niet in de visualisatie komt is een intensief en waarde-creërend proces, want je hoopt uiteindelijk natuurlijk wel de juiste weg te kiezen. Wanneer je kijkt naar onze irisz-methodiek (afbeelding 7), past dit goed in het proces van “voelen wat aanstaande is” en het “formuleren van de gewenste toekomst”. Een proces van onderzoeken en vormgeven. Het visualiseren scherpt de uitgangspunten nogmaals aan en maakt het expliciet, verbindt nogmaals de percepties over impliciete veronderstellingen van de tafelgasten, en dwingt om dit te vertalen naar de ogen van alle betrokkenen en stakeholders. Want een visualisatie maak je sámen, voor jezelf en de ánder, want wat jij ‘ziet’ of ‘denkt’ wordt daardoor tastbaar en duidelijk voor iedereen.

 

Wil je ook verkennen welke mogelijkheden visualiseren biedt voor jouw organisatie? Zoek gerust contact, dan gaan we graag in gesprek. Wil jij ook aan de slag met toekomstgericht onderwijs en ben je benieuwd naar onze methodiek? Bestel dan nu onze publicatie waarin de samenhang tussen good practice, onderzoek en co-creatie uitgebreid wordt weergegeven.

 

Nieuwsgierig geworden naar het Beroepscollege Kerkrade Holz? Op locatie Holz wordt breed VMBO-onderwijs aangeboden in de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische+ leerweg. Neem eens een kijkje op hun website.

 

Ben je geïnspireerd geraakt door het verhaal van Beroepscollege Kerkrade Holz en geïnteresseerd in een samenwerking met IRISZ? Neem dan contact met ons op!