Visualiseren

 

Wie ben jij?

Ik ben Harry Lenoire. Ik heb verschillende rollen binnen het VMBO vervuld en ben nu werkzaam als ondersteuningscoördinator op het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz te Kerkrade.

 

Wat was jullie wens?

Onze wens was de gehele ondersteuningsroute op een voor iedereen herkenbare manier in school weg te zetten.

 

Waarom voor IRISZ gekozen en met welke vraag?

Wij hadden al ervaring met Eveline Havenith van IRISZ omdat zij afgelopen schooljaar ons begeleidde bij het visualiseren van de missie en visie van onze school. Ik had dit proces gevolgd en zag haar kwaliteiten. Eveline is zelf leerkracht in het basisonderwijs en weet waar ze het over heeft. Nadat ik het fantastisch gevisualiseerde eindresultaat van de visie en missie van onze school had gezien wilde ik ook onze zorgstructuur op een dergelijke wijze uitwerken.

 

Wat is jullie ervaring, hoe is het proces gegaan?

Onze ondersteuningsroute staat op papier. Mijn ervaring is dat geschreven stukken minder aantrekkelijk zijn dan gevisualiseerde items. Middels visualiseren kun je ideeën prikkelen, genereren en overbrengen! Ik heb mijn voorstel tot visualiseren van de ondersteuningsroute voorgelegd aan de teamleiders, mijn 4e jaars stagiaire pedagogiek, mijn begeleider Passend Onderwijs en 2 docenten. Eenieder was ook nu weer enthousiast en we zijn samen met Eveline aan de slag gegaan. We hadden zelf met zijn allen een schets ontworpen en naar Eveline gestuurd. Bij onze volgende afspraak werd deze als uitgangspunt genomen maar al brainstormend zijn we tot een geheel ander idee gekomen.

 

Ik vond het in het proces heel belangrijk ook docenten te betrekken (een docent uit de onderbouw en een uit de bovenbouw) omdat het commitment en eigenaarschap heel belangrijk zijn. Na een aantal bijeenkomsten ontstond het eindresultaat waar wij allen heel trots op zijn. Het is zoals IRISZ-onderwijsadvies het uitdraagt: “een visualisatie maak je namelijk samen voor jezelf en voor de ander. Wat jij “ziet” of “denkt” wordt daardoor tastbaar en duidelijk voor iedereen”.

 

Wat is de opbrengst/meerwaarde?

De opbrengst is een gevisualiseerde ondersteuningsroute die vooral de aandacht trekt omdat de poster zichtbaar voor iedereen op school ophangt. Docenten die met een leerling in de ondersteuningsroute zitten krijgen direct herkenbaarheid en overzien het geheel beter. Voor nieuwe docenten die de ondersteuningsroute nog moeten leren kennen is de kernachtige weergave een stuk makkelijker te begrijpen dan een geschreven tekst.

 

Hoe nu verder?

De poster is klaar. Om als ontwikkelgroep te horen hoe de poster bij overige docenten zou vallen heb ik alvast 4 docenten de ondersteuningsroute laten uitleggen. Ik had hen gevraagd mij te vertellen wat ze allemaal op de poster herkenden. De antwoorden waren verrassend:

  • In de dagelijkse praktijk zie ik de leerlingen werken en ik zie de rol van de docent die de kwaliteit bewaakt.
  • Ik zie reflectie van de leerling op het leerproces.
  • De visualisatie is vooral toegespitst op de PM-structuur zoals ik hem ken.
  • PM1 als de interventie van de vakdocent niet lukt, door naar PM 2 dit is duidelijk.
  • Duidelijke visualisatie.
  • Het kleurgebruik komt prettig op mij over; Het doet mij denken aan een babykamer, ik krijg er een welkom gevoel van.
  • De piramide komt op mij over als: Wij willen zorgen voor uw kind, de samenwerking met ouders is essentieel.
  • Je ziet veel leerlingen in de dagelijkse praktijk, in de piramide zie je goed terug dat er maar weinig helemaal naar boven gaan. Hoe hoger je gaat, des te minder leerlingen per “fase”; mooi weergegeven.

Ik ben zo enthousiast over het geheel dat ik ook andere ondersteuningscoördinatoren van het proces en het eindresultaat deelgenoot wilde maken. Ik heb ik er een artikel over geschreven voor het blad REMEDIAAL (Uitgeverij Betelgeuze) Dit zal in maart van dit jaar uitkomen.

 

Harry Lenoire
Ondersteuningscoördinator op het Beroepscollege Parkstad Limburg

 

Geïnspireerd geraakt door het verhaal van Harry en geïnteresseerd in een samenwerking met IRISZ? Neem dan contact met ons op!