Klachtenregeling

 

 

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Bent u als opdrachtgever en/of belanghebbende onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van IRISZ dan kunt u daarover een klacht in dienen. Wij zullen binnen 4 weken op uw klacht reageren en streven ernaar deze binnen 12 weken af te handelen. Mocht er een langere termijn nodig zijn om onderzoek te doen, dan wordt u binnen 4 weken ingelicht over de reden van uitstel. Tevens wordt er een indicatie gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Indien behandeling van deze klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een klacht worden ingediend bij de Nederlandse Orde voor Beroepstrainers (NOBTRA) Zie hier voor de procedure en werkwijze Klachtenregeling NOBTRA. Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend voor IRISZ, eventuele consequenties ervan worden zo snel mogelijk afgehandeld.

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden altijd vertrouwelijk behandeld en zullen door IRISZ worden geregistreerd voor de duur van 2 jaar.

CRKBO-registratie

 

IRISZ is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en geniet daardoor Btw-vrijstelling voor Kort Beroeps Onderwijs.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.