Category
Cases, IRISZ Scan

 

Wie ben jij?

Ik ben Ron van Mierlo. Ik ben directeur van OBS de Droomboom, dit is een openbare basisschool In Heerlen met ongeveer 280 kinderen en 33 personeelsleden. De school de kent vele uitdagingen op pedagogisch en didactisch vlak.

Wat was jullie vraag?

Onze vraag was om de uitdagingen op pedagogisch en didactisch vlak in beeld te brengen zodat er meer gedifferentieerd en gerichter op team, cluster en individueel niveau geprofessionaliseerd kan worden.

Waarom is er voor IRISZ scan pedagogisch didactisch handelen gekozen?

De IRISZ scan bevat een uitgebreide vragenlijst die alle aspecten van het pedagogisch-didactisch meesterschap omvat. Bovendien is het een instrument dat niet alleen in kaart brengt wat de leervragen van leerkrachten zijn maar ook de kwaliteiten van leerkrachten zijn op dit gebied.

Wat is jullie ervaring?

Tijdens een studiedag hebben leerkrachten de vragenlijst ingevuld waarna de resultaten geordend zijn. Vervolgens zijn de leervragen geclusterd en gekoppeld aan schooldoelen en de kernwaarden: passie, relatie en (en dan vooral) meesterschap.  Nadat de resultaten teruggekoppeld zijn aan het team, hebben we een gedifferentieerd professionaliseringsaanbod gerealiseerd. Dit aanbod bestond uit lesbezoeken en coaching gesprekken, en een aantal (online)trainingen. Op teamniveau zijn we met name met EDI aan de slag gegaan op clusterniveau met didactisch coachen en op persoonlijk level met gerichte nascholing. 

Wat is de opbrengst?

M.b.v. de scan is het gelukt om de professionaliseringsbehoefte van het team in kaart te brengen in relatie tot de visie en de schoolontwikkeling. De scan zorgt daarmee voor een integrale aanpak van scholingsbehoefte, professionaliseringsbeleid/aanbod en schoolontwikkeling.

Hoe gaan jullie verder in het proces?

Op dit moment lopen de diverse nascholingsactiviteiten en op enig moment zullen we de scan opnieuw afnemen om te kijken welke effect de acties gehad hebben op het ontwikkelen van het pedagogisch-didactisch meesterschap.