15 november jl. was de kick-off van ons eerste Boeiend Onderwijs Event. Het doel van dit event was om geïnteresseerden bij elkaar te brengen die aan de slag willen, of zijn, met de vraag: “is mijn school toekomst-proof”? In dit geval  was de middag gericht op iedereen die aan de slag is met het anders organiseren van onderwijs/ gepersonaliseerd leren. Daarbij willen...