Terugblik BO-Event 15 november

15 november jl. was de kick-off van ons eerste Boeiend Onderwijs Event. Het doel van dit event was om geïnteresseerden bij elkaar te brengen die aan de slag willen, of zijn, met de vraag: “is mijn school toekomst-proof”? In dit geval  was de middag gericht op iedereen die aan de slag is met het anders organiseren van onderwijs/ gepersonaliseerd leren. Daarbij willen we tijdens deze events het netwerk-leren met en van elkaar faciliteren, omdat we denken dat dit erg belangrijk is om je gewenste toekomstperspectief te realiseren.

In samenwerking met de collega’s van de Synergieschool in Roermond, hebben we 75 deelnemers ontvangen, afkomstig van gevarieerde schoolorganisaties uit zowel primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Speciale gasten waren de derdejaars Pabo studenten en niet te vergeten de drie leerlingen van de Synergieschool, die met veel overtuiging de rondleidingen verzorgd hebben.

Enkele uitspraken van onze bezoekers.

” Het BO event heeft eraan bijgedragen dat de wil om het anders te gaan doen in het belang van onze kinderen toeneemt. Goed overdenken en verwoorden waar je als school voor staat en hoe je met de ontwikkeling van je leerlingen dagelijks in de weer bent moet leidend zijn ten opzichte van de systemen en structuren die we nu centraal stellen. Er is alleen een portie lef voor nodig om over te gaan tot actie. Het gesprek met elkaar, de betrokkenheid en de passie van de medewerkers van de synergieschool dragen bij om dat lef te gaan tonen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.”  Kim Tholen (directeur PO)

“Het bezoek aan de Synergie-school was zeker de moeite waard. Goede inleiding en een fijne rondleiding. Top om er een leerling bij te betrekken die alles uitlegt en vertelt. Veel indrukken opgedaan en veel mogelijkheden gezien! Dan word je vanzelf enthousiast…De afsluiting was voor mij een soort van herhaling van onze droomsessies . Wel fijn om daarbij te voelen dat we in tegenstelling tot anderen best al wat stappen hebben gezet! ”
José Nass- Vaessen (leerkrachten po)

Mijn belangrijkste inzicht van deze middag was dat we als school klaar zijn voor ‘the next step’ en dat unitonderwijs de volgende stap is passend bij de visie van onze school : ‘boeiend onderwijs, waarbij het gepersonaliseerd leren voorop staan en waarbij we aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen” Sandra Erren (locatieleider Sjtadssjool)

“Ik vond het een waardevolle ervaring en ben blij dat ik heb meegedaan. Geeft mij meer zicht op wat andere scholen doen op gebied van OAO. Interessant en ga zo door, ik kan er alleen maar positief over praten!” Bert Peeters (directeur BS Cortemich)

We hopen dat iedereen genoeg ideeën en inspiratie heeft opgedaan om het (her) ontwerp van de eigen onderwijs-praktijk weer te versterken en te stimuleren. We kijken terug op een succesvolle middag, dank voor jullie enthousiasme en betrokkenheid! Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Hopelijk tot ziens, op woensdagmiddag 28 maart tijdens ons volgende BO-Event.

Sfeerimpressie BO-Event 15 november 2017