Tijdens ons BO-event op 28 maart 2018 hebben we opnieuw ervaren hoe belangrijk het is om verhalen te delen om te inspireren, van elkaar te leren en te ervaren dat we veelal met dezelfde vraagstukken bezig zijn. OBS de Graswinkel heeft verteld over hun invulling van deze vraagstukken en heeft laten zien welke stappen zij gezet hebben en nog willen...

15 november jl. was de kick-off van ons eerste Boeiend Onderwijs Event. Het doel van dit event was om geïnteresseerden bij elkaar te brengen die aan de slag willen, of zijn, met de vraag: “is mijn school toekomst-proof”? In dit geval  was de middag gericht op iedereen die aan de slag is met het anders organiseren van onderwijs/ gepersonaliseerd leren. Daarbij willen...