Training Systeemdenken

Wat zou Rodger Hodgson gezongen hebben als hij geweten had dat systeemdenken bestond?

“There are times when all the world’s asleep
The questions run too deep
For such a simple man
Won’t you please, please tell me what we’ve learned?
I know it sounds absurd
Please tell me who I am!”

Dit is het refrein van The Logical Song uitgebracht door Supertramp in 1979. Het legt uit dat de wereld complex is met grote vragen voor eenvoudige mensen. Inmiddels zijn we vier decennia verder en is de complexiteit van de wereld, ons leven en ons werk alleen maar toegenomen. De complexiteit kan overweldigend overkomen en leiden tot gevoelens van onrust of onmacht.

Wat nu als er een taal is en als er hulpmiddelen zijn die kunnen helpen om wat meer grip te krijgen op deze complexiteit zodat je het gevoeld krijgt dat je invloed hebt en richting kunt geven aan situaties in je werk en leven. In de training: Training: Systeemdenken taal & tools voor leiders bieden we antwoorden op deze vragen voor leidinggevenden in het onderwijsveld.

Klik op de button en bekijk de update over onze training Systeemdenken!