Lef, moed en hart voor onderwijs

We staan stil bij het werk van prof. dr. Luc Stevens. In de afgelopen 15 jaar hebben wij kennis gemaakt met deze founding father van Stichting NIVOZ*, dat door hem in 2003 werd opgericht. Zijn pedagogische visie heeft ons en vele andere betrokkenen geรฏnspireerd om anders te kijken, te denken en te handelen in het belang van het kind.

Bijna vijftien jaar na oprichting van de stichting doet Luc Stevens binnenkort een stap terug. Stichting NIVOZ heeft in prof. dr. Rob Martens per 1 januari 2018 een nieuwe wetenschappelijk directeur gevonden. Martens (53), tevens hoogleraar bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, vult de ruimte in die wordt vrijgemaakt door prof.dr. Luc Stevens.

We willen graag van de gelegenheid gebruik maken dit recent artikel van Luc Stevens onder jullie aandacht te brengen. De vragen die daarin gesteld worden, zijn ondersteunend voor scholen die momenteel bezig zijn met het (her)ontwerpen of Anders Organiseren van de huidige onderwijspraktijk.

Want, zoals Luc Stevens stelt: “Waarom blijven we een onderwijssysteem hanteren dat aantoonbaar inefficiรซnt is doordat het geen rekening houdt met de grote verschillen tussen leerlingen? Passend onderwijs is per definitie niet mogelijk in een systeem dat in principe van alle kinderen vraagt in dezelfde tijd, langs dezelfde weg, dezelfde doelen te halen !”

Wij bedanken Luc Stevens voor zijn mooie werk en wensen Rob Martens veel succes met deze prachtige job!

*(Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken)