In beweging komen en blijven

In beweging komen en in beweging blijven…

Nieuwe onderwijspraktijk

De weg naar een nieuwe onderwijspraktijk is soms weerbarstig en vol onverwachte uitdagingen. Bij tegenslag in het proces ontstaat soms de roep om sterk leiderschap dat richting geeft. Als we dat tegenkomen in de praktijk dan vragen we ons wel eens af of de vraag om sterk leiderschap niet ook een ontwikkelvraag is naar zelfleiderschap. Als alternatief stellen we voor om in te zetten op mentale wendbaarheid en zelfsturing om koers te houden.

Vernieuwingsprocessen

Het lijkt erop dat het opnieuw leren fietsen uit het filmpje een metafoor is voor het proces dat teams doormaken in vernieuwingstrajecten. Docenten en leerkrachten willen zo graag kunnen fietsen, maar eenmaal op weg is het vaak moeilijk om het evenwicht te bewaren. Het verlangen naar het eindresultaat voedt de frustratie over het proces van vallen en opstaan. Het filmpje leert dat het soms inspanning, bloed, zweet en tranen kost maar vooral ook mentale wendbaarheid om uiteindelijk te kunnen genieten van het eindresultaat.

We willen iedereen op weg naar een nieuwe onderwijspraktijk bemoedigen om door te gaan en we hopen dat het filmpje inspireert om op koers te blijven. Vallen, opstaan en weer doorgaan dus!

Groet,

Hans Leistra

Hans Leistra