“De instructietafel kan ook anders!”

Een perspectief van studenten over goed onderwijs, dat kinderen voorbereidt op de samenleving van nu en later…

Het onderwijs is in beweging. Steeds meer scholen zijn op zoek naar wat de toekomst van de kinderen vraagt en kijken kritisch naar de inhoud en de vorm van het onderwijs dat zij bieden. Tijdens visie-trajecten die wij als Irisz Onderwijsadvies op scholen faciliteren, gaan we met onze irisz-methodiek op zoek naar beelden van dit gewenste toekomstperspectief. Leerkrachten stellen zich vragen als: waartoe doen we de dingen die wij doen ? Welke waarden willen we creëren? Welke bagage willen wij kinderen meegeven? Het is tijdens deze momenten vaak verrassend te ervaren hoe helder en concreet de voorstellingen zijn die leerkrachten bij zich hebben.

De studenten Cynthia, Maud, Stijn, Anouk en Serena waren aanwezig tijdens een van deze visie-bijeenkomsten. Op basis van hun persoonlijke ervaringen hebben zij een advies voor goed, toekomstgericht onderwijs opgesteld voor de stagescholen. Lees mee in onderstaand verslag en profiteer gerust van de inspirerende uitspraken van deze club ambitieuze jong-volwassenen!

De leerling: meer ervaren en minder “moeten!

“We vinden het belangrijk dat leerlingen ervaringsgericht leren op basis van leervragen die zij zelf stellen. Ze hebben hier wel hulp bij nodig, want dit kunnen zij niet van nature. Het is belangrijk om leren zichtbaar te maken. We hopen dat leerlingen in de toekomst steeds meer kunnen leren in betekenisvolle situaties, zodat ze meer ervaren en minder “moeten”!

De leerkracht geeft feedback

Een leerkracht is steeds vaker de coach. Hij begeleidt groepjes en laat de leerling zelf verantwoordelijk nemen. We vinden het erg belangrijk dat de leerkracht geregeld met de kinderen in gesprek gaat, zodat hij zicht krijgt hoe het echt met de leerling gaat.  Het gebruik van een instructietafel zou elke leerkracht eens moeten heroverwegen. Want wat doet het met zelfvertrouwen van een kind als het elke keer naar de instructietafel moet? Volgens ons kan dit ook anders!
Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze leerlingen loslaten, maar wanneer het nodig is ze weer houvast bieden.

De leeromgeving: doorbreek het leerstofjaarklassensysteem!

Wat ons betreft zou het onderwijs in de toekomst meer moeten plaatsvinden in een ruime leeromgeving in plaats van het traditionele systeem met klassen. In de leeromgeving zijn werklokalen en instructielokalen. Er is veel ruimte om samen te werken. Ook het gebruik van i-pads moet toch gewoon in de leeromgeving kunnen. We vinden ook dat kinderen meer naar buiten moeten gaan, om te spelen en te leren in de omgeving van de school.

De leerstof: gebruik de taxonomie van Bloom!

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om kritisch te denken. De taxonomie van Bloom is daartoe een belangrijk hulpmiddel. De aandacht voor de creatieve vakken en wereldoriëntatie kan uitgebreider, leerlingen leren daar ook veel van, i.p.v. alleen rekenen en Nederlands. Vakoverstijgend leren en werken zorgt voor een hogere betrokkenheid, de doelen van taal en rekenen kun je bijv. koppelen aan geschiedenis of kunst en muziek

En tot slot: Vergeet ook niet: Kinderen kunnen zelf ook een heleboel !

In onderstaande visualisatie zien jullie het waardevolle advies van de studenten in een visualisatie. Cynthia, Maud, Stijn, Anouk en Serena: hartelijk bedankt voor jullie medewerking !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijschrift foto: Cynthia Mertens, Maud Verhaegen, Stijn Lambrichts, Anouk Conraads, Serena van der Molen.