De basis van succes

foto Wouter Roosenboom 

 

Een leerkracht is cruciaal voor de leerprestaties en het plezier van leerlingen. Investeren in professionele ontwikkeling heeft meteen een positief effect op de ontwikkeling van  leerlingen. Maar wat heeft een leerkracht nodig om de talenten van kinderen maximaal te benutten? In de basis zijn dat de kerncompetenties, zoals de interpersoonlijke, organisatorische, pedagogische en didactische vaardigheden. In de  opleiding tot Excellente leerkracht primair onderwijs (PO) versterken en verdiepen leerkrachten hun competenties. Vraagstukken die aan bod komen zijn onder meer: welke invloed heeft het handelen van de leerkracht op het welbevinden van het kind? Hoe zorgt goed klassenmanagement voor opbrengstgerichte resultaten? Wat kan een excellente leerkracht betekenen voor de rest van de school?