Lespakket natuur

 

‘Het zijn de kinderen van vroeger niet meer’. In de wandelgangen van scholen een veelgehoorde uitspraak; confronterend, maar waar. Logisch dat de onderwijsaanpak van vroeger ook niet meer passend is. Hoe maak je de inhoud van je lessen eigentijds? Het is een zoektocht naar de juiste vorm en inhoud.

 

Het kind als geheel

Hoe kijk jij naar de kinderen in je klas? Lukt het je een kind als mens, als totaliteit te zien? Welke talenten en dromen en potentieel heeft het kind? Weet je wie het kind écht is? Vaak wordt ons beeld van een kind beïnvloed door de kenmerken die het meest opvallen, zoals gedrag of leerresultaat. Kijk je naar het kind als één systeem, dan kijk je automatisch verder.

 

Door te proberen systemen te begrijpen, kunnen we onze kijk op de wereld veranderen. Anders gezegd, het gaat er om ’n systeem als één geheel te bekijken en de onderlinge relaties te zien, in plaats van alleen de afzonderlijke delen. Vertaal dat eens naar het kijken naar kinderen. Pas wanneer we levende systemen leren begrijpen, kunnen we ermee werken en er invloed op uitoefenen. Dit lespakket ondersteunt leerkrachten die hiermee aan de slag willen.

Bedoelingen lespakket

In dit lespakket nemen we groeiprocessen in de natuur als voorbeeld voor de groeiprocessen bij kinderen. We gaan onder meer op zoek naar het potentieel in kinderen. Tijd, zorg en aandacht spelen daarbij een belangrijke rol. Ieder kind krijgt de kans zijn eigen krachten te ontdekken en duurzaam te ontwikkelen.