Lespakket gezondheid

 

‘Ik leer beter in een frisse, gezonde en veilige school!’

De omgeving waarin kinderen leren is duidelijk van invloed op de leerprestaties. De Frisse, Gezonde en Veilige School doet er alles een omgeving te scheppen, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het lespakket vertaalt deze inzichten naar praktische, schoolbrede stappen-plannen die helpen om de school fris, gezond, veilig en duurzaam te maken. Het leerproces zelf moet duurzaam zijn. Pas dan kunnen kinderen echt ‘leren voor het leven’.

Achtergrond
In haar boek ‘Hersenwerk in de klas’ beschrijft Robin Fogarty het principe van de ‘breinvriendelijke’ klas. In een dergelijke klas wordt het leerproces bepaald door de manier waarop de hersenen werken.
Een breinvriendelijke klas steunt op vier pijlers:

•              een goed klimaat voor denken
•              het aanleren van de vaardigheden van denken
•              het werken met denken
•              het leren denken over denken

Deze omstandigheden voor optimale leerprestaties plaatst Robin Fogarty in onderstaand vierhoekenmodel.

Bedoelingen lespakket

Leerkrachten bieden ondersteuning bij het inrichten van duurzame leerprocessen voor kinderen. Die leerprocessen zijn gebaseerd op recente kennis uit hersenonderzoek en het vierhoekenmodel uit het boek ‘Hersenwerk in de klas’ van Robin Fogarty. Ze vormen de basis voor opbrengstgericht en duurzaam leren in de groep. Dit lespakket bevat stappenplannen om in de dagelijkse onderwijspraktijk betekenis te geven aan de gedachte van de Frisse School. De lesopdrachten geven invulling aan het vierhoekenmodel van Robin Fogarty.