Boeiend spellingonderwijs

 

Vraag je je na de zomervakantie ook wel eens af, hoe het kan dat je leerlingen de schijnbaar meest eenvoudige spellingafspraken niet meer weten te onthouden? Het werken met de mindmap ‘spelling’ brengt daar verandering in! Deze zorgt niet alleen voor hoge betrokkenheid, het is ook een garantie voor een diepere verinnerlijking van afspraken. De mindmap is geschikt voor elke leerling, van elk niveau.
Niet alleen succesvol bij het leren voor de toets, maar vooral bij het stimuleren van het lange-termijngeheugen.

Tip: het werken met de spelling mindmap kan als toevoeging op de lessen uit elke spellingmethode. Het is aan te raden leerlingen altijd eerst te laten deelnemen aan de instructie-les (vaak les 1). Vandaar uit kan de keuze worden gemaakt voor methodegebonden oefeningen, in combinatie met de mindmap. Kopieer de mindmap op A3 en geef kinderen een bewaarmap.

Meer informatie staat in ‘De Kunst van het Denken” van Guus Geisen.

Voorbeeld van BS ’t Scathe

  1. Centraal thema: hier benoemen de leerlingen de spellingafspraak.
  2. Afspraak: de leerlingen omschrijven het type afspraak en de regel die erbij hoort.
  3. Anker: om afspraken te onthouden is het belangrijk ze met jezelf te verbinden. Hier bedenken de leerlingen hoe de afspraak of het spellingprobleem iets met henzelf heeft te maken.
  4. Woordenlijst: de leerlingen gaan zelf op zoek naar woorden. die bij de afspraak horen. Stimuleer ze door verschillende bronnen te gebruiken (leesboeken, tijdschriften enz.). Geef vooraf zelf de moeilijkheid en eisen aan (aantal woorden/lettergrepen).
  5.  Zoek de valse: hier maken de leerlingen een meerkeuzevraag voor een klasgenoot, waarbij ze vier woorden noteren en in één van de woorden een fout maken die te maken heeft met de afspraak. Op het eind van de les gaan leerlingen in een coöperatieve werkvorm de mindmaps met elkaar uitwisselen en op zoek naar de fouten die een ander bedacht heeft.
  6. Waarom: maak de regel betekenisvol. Waarom heb ik dit nodig? Gebruik humor.
  7. Oefenen: hier omschrijven leerlingen hoe en wanneer ze de afspraak gaan oefenen.