Lespakket duurzaamheid

 

Duurzaam leren is een boeiend, maar nog vrij onbekend concept. Hoe maak je op een Frisse School de inhoud van je lessen eigentijds, zodat ze passen bij de onderwijsbehoeften van de kinderen van vandaag? Daar gaat het om bij duurzaam leren. Het is een zoektocht naar de juiste vorm en inhoud.

Een rijk wereldbeeld

Onze wereld verandert in rap tempo. Willen we kinderen graag goed voorbereiden op de toekomst, dan is het essentieel dat ze kennis opdoen over verleden, heden én de toekomst. Zoiets begint met goed observeren, ontdekken en verkennen. Kinderen bekijken de wereld nog sterk vanuit hun eigen perspectief. Dat is afhankelijk van de leeftijdsfase, de ervaringen en de omgeving waarin ze zich bevinden. Een vierjarige heeft uiteraard een totaal ander wereldbeeld, dan een schoolverlater. Bij het ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ is het belangrijk dat kinderen meerdere perspectieven en waarheden leren kennen. Hierdoor wordt hun wereldbeeld steeds rijker. Als leerkracht heb jij de taak kinderen een eerlijke afspiegeling van de wereld te laten zien, zonder een rampscenario te creëren. De focus ligt bij duurzame ontwikkeling altijd op de gewenste toekomst.

Een kenmerk van duurzaam ontwikkelen is de voortdurende wisselwerking tussen jezelf, de ander en de wereld. De wereld is een ‘levend systeem’, waarin alle onderdeeltjes met elkaar samenhangen. Dit lespakket laat kinderen ervaren dat ze deel uitmaken van dit systeem en ze er daarom invloed uit op kunnen oefenen.

Duurzame ontwikkeling begint bij jezelf

Andersom hebben gebeurtenissen in de wereld ook invloed op kinderen. Dit maakt hun wereld complex. Hoe bereiden we kinderen voor om in die complexiteit de goede keuzes te maken? Zelfbesef en het ontwikkelen van eigenwaarde is een belangrijk startpunt bij dit proces. Het lespakket ‘ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld, is een vertaling van deze belangrijke kern voor het leren voor duurzame ontwikkeling.

Bedoelingen lespakket

In dit lespakket kijken kinderen eerst naar zichzelf, om daarna via ‘de ander’ naar de wereld uit te zoomen. Vervolgens komen ze weer terug bij zichzelf. De kinderen onderzoeken op die manier hoe ze de wereld kunnen helpen. Kwesties met betrekking tot duurzaamheid zijn uitermate geschikt om hier invulling aan te geven. Merken leerlingen dat volwassenen belang hechten aan hun ideeën over duurzaamheidsvraagstukken, dan krijgt duurzaam leren nog meer betekenis. Bij de lesopdrachten vergaren kinderen niet alleen kennis over duurzaamheidkwesties, ze leren ook over essentiële waarden, als respect, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. Zo ontstaat inzicht als basis voor duurzame ontwikkeling.