Hoe ben jij slim?

 

Met zijn theorie van Meervoudige Intelligentie stapt psycholoog Howard Gardner af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De  theorie van Gardner gaat uit van meerdere ontwikkelbare intelligenties. Volgens Gardner is intelligentie ‘het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken’. Voor het onderwijs betekent Meervoudige Intelligentie het stimuleren van een brede ontwikkeling,  uitgaan van verschillen en uniciteit waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren en samenwerken & communiceren. Kortom, het benutten van al je intelligenties.

Op basis van onderzoek zijn er tot nu toe acht intelligenties met de volgende kenmerken vastgesteld.

 

Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.

 

Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritme vast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.

 

Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.

 

Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.

 

Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.

 

Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.

 

Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.

 

Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

 

Ben jij er ook van overtuigd dat iedereen slim is en we niet moeten vragen: ‘ben jij slim?’, maar ‘hoe ben jij slim?’, ga dan aan de slag met het talentwerkboekje.