Visualiseren

 

MIK/Spelenderwijs.

Zo zijn onze manieren!

 

Wie zijn jullie?

Wij zijn medewerkers uit diverse geledingen van de onlangs gefuseerde kinderopvangorganisatie MIK en Spelenderwijs (PIWGroep); regio Zuid-Limburg en een stukje Midden-Limburg. Ons groepje bestaat uit locatiemanagers kinderopvang, pedagogische beleidsmedewerkers en de beleidsmedewerker kwaliteit. We hebben als opdracht gekregen het beleid van beide organisaties samen te voegen en te harmoniseren tot nieuw organisatiebeleid. Vervolgens om dit hernieuwde beleid te implementeren in de hele kinderopvangorganisatie.

 

Wat was jullie wens en vraag aan Irisz/Juliette?

Wij wilden de veelheid aan documenten en procedures toegankelijk en behapbaar maken voor met name de pedagogische medewerkers in de verschillende kindercentra.

 

Waarom hebben jullie voor IRISZ gekozen?

Een van ons had al eerder ervaring opgedaan met trainingen van IRISZ. Deze ervaring met visualiseren van doelen en informatie was voor ons de reden om voor dit traject ook contact te zoeken. Het visualiseren van de, soms wat theoretische stof, leek ons goed passen bij onze wens om de informatie te delen met alle medewerkers via alle leervormen: kijken, luisteren en lezen, om zo de documenten en procedures toegankelijker en behapbaar te maken.

 

De ervaring van MIK/Spelenderwijs, hoe is het proces gegaan?

We hebben met Juliette van Dijk  besproken dat we door middel van korte filmpjes en praatplaten de verschillende beleidsonderdelen in beeld wilden brengen; verspreid over een kalenderjaar. We hebben een planning gemaakt en als werkgroep gekozen welke documenten we eruit wilden lichten.

Doordat Juliette telkens vroeg naar het doel en het waarom van de documenten, werden we teruggebracht tot de essentie. Juliettes bijdrage en interpretatie was daarbij heel waardevol omdat ze als buitenstaander fris naar onze werkwijze keek en hele verhelderende vragen stelde. We konden, na hierover nagedacht te hebben, goed benoemen wat de belangrijkste elementen waren die onder de aandacht moesten worden gebracht in de visualisaties. Doordat we vervolgens op Juliettes concepten kon reageren (die zich hiervoor in al onze procedures verdiept had), werd de inhoud/boodschap steeds scherper en krachtiger in beeld gebracht.

 

Wat is de opbrengsten/meerwaarde?

De opbrengst zijn Praatplaten en filmpjes over diverse thema’s (voeding, ouderbeleid, veiligheidsbeleid, vervoer). Deze filmpjes kunnen telkens opnieuw bekeken worden en de Praatplaten kunnen telkens erbij gepakt worden. Door de eenvoudige en leuke beelden wordt de inhoud van de procedures en instructies heel duidelijk, concreet en toegankelijk. Door elementen in de visualisaties telkens te herhalen is daarnaast de samenhang heel herkenbaar.

 

 

Enkele reacties van de Pedagogisch medewerkers/gebruikers zijn:

  • Nu kan ik veel beter met mijn collega’s (en óók ouders) het gesprek voeren over de procedures die we moeten naleven.
  • Voor mij is de samenhang tussen de instructies veel inzichtelijker.
  • Ik kan veel beter in eigen woorden vertellen waarover het in de instructies gaan.
  • We hebben de praatplaat opgehangen, dit levert telkens gespreksstof op voor mij en mijn collega’s.

 

De visualisaties waren tevens voor ons als werkgroep een fantastisch houvast bij de overdracht en implementatie van het vernieuwde beleid en procedures. Anja, Annelies, Marian, Kelly, Steffie, Wieteke.

 

 

Ben je geïnspireerd geraakt door het verhaal van MIK/Spelenderwijs en geïnteresseerd in een samenwerking met IRISZ? Neem dan contact met ons op!