De “toekomst”

 

De vraag van Skoem aan IRISZ
Kunnen jullie ons helpen met het opstaren van een denktank van verschillenden stakeholders, die als leergemeenschap functioneert, die nadenkt en vormgeeft aan een eigentijdse inrichting van het onderwijs op de scholen van SKOEM.

 

De ervaring van de klant:
“Geven wij onze leerlingen het maximale waar zij recht op hebben?” Deze vraag werd mij gesteld door een van de locatiedirecteuren binnen onze stichting. Een vraag die mij triggerde mede gezien de stroom aan veranderingen waarmee het onderwijs en dus ook onze leerlingen te maken hebben. Op zoek naar mogelijke antwoorden trof ik bij toeval mijn oud-collega Juliëtte van Dijk. Samen met haar collega Hans Leistra (beiden van bureau IRISZ) bleek zij een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de realisatie van de “Synergieschool” te Roermond. Een school met een bijzonder onderwijsconcept. Een concept dat als basis kon dienen voor het vinden van antwoorden op bovenstaande vraag. Voor mij aanleiding genoeg om beiden uit te nodigen voor een verkennend gesprek. Dat gesprek dat zich niet alleen kenmerkte door deskundigheid, respect voor elkaars denkbeelden en wensen, maar vooral ook stimuleerde en inspireerde, leidde tot een werkconferentie met onze directeuren en intern begeleiders. Goed voorbereid en uitnodigend van de zijde van Juliëtte en Hans bleek al gauw dat alle deelnemers enthousiast raakten om samen een traject in te gaan om het onderwijs aan onze scholen anders in te richten en ons handelen daar op af te stemmen. Het heeft geleid tot de vorming van een denktank waarin leidinggevenden, intern begeleiders en leerkrachten onder leiding van Juliëtte en Hans met deze boeiende opdracht aan de slag gaan. Gezien onze eerste ervaringen met de begeleiding van Juliëtte en Hans is er groot vertrouwen in het behalen van het gewenste succes.

 

Opbrengst
Inmiddels hebben 20 teamleiders, iber-ers en leerkrachten uit het bestuur zich gemeld om deel te nemen aan de denktank die functioneert als lerend platform voor vernieuwing. Vanuit de route: onderzoeken, vormgeven, prototypen en conceptualisering wordt er gewerkt aan vernieuwing en transitie van de huidige onderwijspraktijk.

 

Wim Winkens

Voorzitter CvB SKOEM e.o.

 

Geïnspireerd geraakt door het verhaal van Wim en geïnteresseerd in een samenwerking met IRISZ? Neem dan contact met ons op!

Agenda