Dag- en weektaak voor groep 1 – instroom

Door Susan Hensgens

De school waar ik werk: Bs Tarcisius, Heerlen

Voor welke doelgroep is mijn voorbeeld geschikt?
Groep 1 – instroom.

Waarom werk ik met een dag- of weektaak?
Wat is de meerwaarde daarvan?

Een belangrijke reden is de zone van naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. Tevens trainen we de zelfstandigheid van de leerlingen. De kinderen werken gedurende de werkles met de time – timer aan het gekozen werkje. Ze leren dat ze binnen de tijd niet mogen wisselen van werkje.

Een ander principe is dat het kind ontwikkelbaar is. De ontwikkeling van een kind is te beïnvloeden, het is dus geen vaststaand proces. Betekenisvolle activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen.

Tevens is reflecteren, observeren, feedback geven en leren omgaan met uitgestelde aandacht heel belangrijk. Door middel van observatie zoekt de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Wij observeren met de oog en oorketting. Een zelf ontworpen hulpmiddel waarmee de, op afgesproken momenten en op een afgesproken tijdsduur, de kinderen observeren. Vervolgens reflecteert de leerkracht of het zo goed is. Op basis van de reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan.

Welke ingrediënten van mijn voorbeeld dag- of weektaak vind ik onmisbaar?

De werkjes sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen, hierdoor creëer je een grote betrokkenheid bij de kinderen. Naast de weektaak hangt een rij met dobbelstenen. Voor de kinderen zijn deze bekend als de dagen dat wij nog aan de weektaak kunnen werken. Hiernaast zie je de foto van de weektaak ‘een moeilijke puzzel maken’, de dobbelsteen met de 3 laat ze zien dat de kinderen nog 3 dagen hebben om de weektaak compleet te maken. Verder staan de namen van alle kinderen op het blad. Op ooghoogte van de leerlingen zo zoeken wij zelf hun naam en plakken, onder begeleiding van de lkr, de sticker achter hun naam. Zo trainen wij direct ook de naamherkenning.

Hoe ervaren de kinderen deze weektaak?

Betrokken – enthousiast – zelfstandigheid – trots wanneer werkjes klaar zijn.

 

Wat zou ik nog willen toevoegen/verbeteren?

Om zichtbaar naar ouders te maken hoe hun kind omgaat met een verplichte opdracht als de weektaak, kun je als leerkracht zichtbaar maken wanneer het werkje gekozen is.

Of je een werkje direct op maandag of pas op vrijdag kiest zegt iets over het omgaan met de taak.

Een sticker plakken bij de dag van ‘keuze’ is dan een simpel en duidelijk voorbeeld.

Heeft Susan je interesse gewekt? En wil je graag meer weten over haar dag- en weektaak?

Neem dan contact met ons op of met Susan via susan.hensgens@innovo.nl