“Wie een ‘waarom’ heeft, kan bijna elke ‘hoe’ vragen…”

 

Onze kinderen, hun toekomst, onze verantwoordelijkheid om hen de kans te geven een leven lang te leren. Leren na te denken over de keuzes die te maken zijn en de gevolgen hiervan in tijd en plaats. Duurzame ontwikkelingen van personen en van de omgeving. Van zien naar zijn: Hoe kijk ik naar de wereld om mij heen, Wie wil ik zijn, Wat wil ik betekenen, Hoe kan ik bijdragen en Wat wil ik dan leren?

 

Hiervoor is een omgeving nodig waarin je de kans krijgt en uitgedaagd wordt om te leren, om keuzes te maken en om vragen te stellen. Met mensen om je heen die het een uitdaging vinden om samen te verkennen wat het hoogst mogelijk haalbare is voor jou, in wie je wil zijn en wat je wil betekenen.

 

Mijn missie: samen een omgeving, systeem, creëren waarin kinderen en volwassenen de kans krijgen te worden wie ze zijn. Om dit te bereiken wil ik graag mensen inspireren, coachen en ondersteunen bij de zoektocht naar wat zij willen betekenen voor onze kinderen en de wereld waarin zij leven.

 

Voor meer informatie over de begeleidingstrajecten verwijs ik graag naar het aanbod op de website.

Juliette van Dijk

Maak kennis met mijn collega’s

IRISZ september 2017
Eveline Havenith
Hans Leistra
Hans Leistra